ΠΡΟΣΟΧΗ

... ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο δεν αποτελούν απαραίτητα θέση ή άποψη δική μας, άλλα Πολιτών και Bloggers. Δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών σχετικά με το ερασιτεχνικό ψάρεμα, και ΟΧΙ μόνο......

I am only responsible for what I say, NOT however responsible for what you understand

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Πριν 114 χρόνια.

Το εκήρυξεν ο θείος Όμηρος προ ετών τρισχιλίων: Είς οιωνός άριστος!…
Αλλά τις έβαλεν εις πράξιν την συμβουλήν του θειοτάτου αρχαίου ποιητού;
Εκ της παρούσης ημών γενεάς τις ημύνθη περί πάτρης;


    Τις ημύνθη περί πάτρης; Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.
   Είχε προηγηθεί το 1893,  η δημόσια ομολόγία του Χαριλάου Τρικούπη : «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».
 Το 1898 επεβλήθη στην Ελλάδα διεθνής οικονομικός έλεγχος. Οι Μεγάλες Δυνάμεις εγκατέστησαν υπαλλήλους τους , οι οποίοι εισέπρατταν για λογαριασμό των ξένων τραπεζών μέρος από τά έσοδα των μονοπωλιακών επιχειρήσεων του Ελληνικού Κράτους. 
  Άμυνα πετρί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεωκοπίας.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
     “Ακρόπολις”, 1 Ιαν. 1896